Strefa pracownika

Formy wsparcia w zakresie podniesienia kompetencji kadry kierowniczej i administracyjnej uczelni w ramach projektu „Akademia Sztuki w Szczecinie_INWESTYCJA W TALENTY”  
  • Dokształcanie indywidualne – realizowane w oparciu o indywidualne programy rozwoju zawodowego zgłoszone przez poszczególnych pracowników AS w Szczecinie na etapie przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej Projektu. Dokształcanie indywidualne obejmuje szkolenia, kursy, studia podyplomowe i MBA realizowane w ramach 13 modułów kompetencyjnych.
 
  Lp.   Moduł kompetencyjny   Planowana liczba uczestników
1. Zarządzania archiwum i bezpieczeństwem informacji   3 osoby
2.   Zarządzania finansami 3 osoby
3. Zarządzania jednostkami uczelni (Dom Pracy Twórczej SZTUKAteria, teatr kameralny)   2 osoby
4. Zarządzania kadrami   2 osoby
5. Zarządzania nieruchomościami i majątkiem uczelni   4 osoby
6.   Zarządzania programami i systemami informatycznymi 4 osoby
7. Zarządzania projektami   4 osoby
8. Zarządzania promocją i informacją   5 osób
9. Zarządzania relacjami z klientem / studentem   7 osób
10. Zarządzania wiedzą i komercjalizacją na uczelni   2 osoby
11. Zarządzania wydarzeniami artystycznymi i współpracą międzynarodową   6 osób
12. Zarządzania zamówieniami publicznymi   1 osoba
13. Zarządzania zespołem   3 osoby
Terminy szkoleń zostaną ustalone indywidualnie z poszczególnymi osobami.  
  • Dokształcanie otwarte – realizowane na terenie uczelni w oparciu o program szkoleniowy podniesienia kluczowych kompetencji usprawniających zarządzanie uczelnią wśród pracowników kadr administracyjnych i kierowniczych.
   
  Lp.   Nazwa szkolenia   Czas trwania Planowana liczba uczestników  
1. Budowanie trwałych relacji nauki z biznesem 8 h / 1 dzień 12 osób  
2. Efektywna komunikacja w zespole i na uczelni 8 h / 1 dzień 15 osób  
3. Techniki radzenia sobie z agresją klienta / studenta oraz własnymi emocjami w trudnych sytuacjach   8 h / 1 dzień 15 osób
4. Zarządzanie prawem autorskim na uczelni 8 h / 1 dzień 15 osób  
5. Poligrafia w sztuce promocji 8 h / 1 dzień 10 osób  
6. Zarządzanie majątkiem – inwentaryzacja na uczelni   8 h / 1 dzień 25 osób
Terminy i zasady naboru uczestników na poszczególne szkolenia zostaną ogłoszone na stronie projektu.    
  • Dokształcanie otwarte – realizowane na terenie uczelni w oparciu o program restrukturyzacji uczelni dla kadr kierowniczych.
  Lp.   Nazwa szkolenia   Czas trwania Planowana liczba uczestników  
1. Strategiczne zarządzanie uczelnią 16 h / 2 dni 15 osób  
Termin szkolenia zostanie ogłoszony na stronie projektu.     Osoba do kontaktu: Koordynator ds. szkoleń: Anna Wdowiak, tel. 664 080 167, e-mail: anna.wdowiak@akademiasztuki.eu