studia podyplomowe

STUDIA PODYPLOMOWE

W ramach projektu „Akademia Sztuki w Szczecinie_INWESTYCJA W TALENTY” w roku akademickim 2019/2020 4 pracowników administracyjnych Akademii Sztuki w Szczecinie podjęło studia podyplomowe na Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie.

Kierunki studiów:

  • Zarządzanie nieruchomościami (2 osoby)
  • Psychologia w zarządzaniu organizacjami (1 osoba)
  • Zarządzanie projektem – Akademia Project Managera (1 osoba).

 

Dokształcone realizowane jest zgodnie z warunkami „Umowy na dokształcanie indywidualne”, zawieranej między pracodawcą o pracownikiem.

Wzór_ umowa na dokształcanie indywidualne

Załącznik nr 1_ formularz dzielenia się wiedzą

 

Pracownik Akademii Sztuki w Szczecinie realizujący dokształcanie zobowiązany jest do wypełnienia Deklaracji i Oświadczenia przed rozpoczęciem studiów.

Deklaracja i oświadczenie_2019