Szkolenia dla pracowników Kwestury Akademii Sztuki w Szczecinie

W ramach projektu „Akademia Sztuki w Szczecinie_INWESTYCJA W TALENTY” w listopadzie 2019 r. odbędą się trzy szkolenia dla pracowników Kwestury.

  • Kompendium wiedzy dla osób zajmujących się rachunkowością na uczelniach publicznych

Termin: 5 listopada 2019 r. godz. 8.00 – 16.00, miejsce: sala konferencyjna CPK

Program: Prowadzenie ksiąg rachunkowych – zmiany wynikające z reformy szkolnictwa. Zasady wyceny i ewidencji wybranych aktywów i pasywów. Ewidencja księgowa projektów finansowanych z dotacji. Skutki uchylenia przepisów Ustawy o zasadach finansowania nauki. Podatek CIT. Obowiązki i odpowiedzialność osób zarządzających rachunkowością.

Realizator szkolenia: MAIK GRUP Artur Maik.

  • Księgowość projektów unijnych

Termin: 6 listopada 2019 r. godz. 10.00 – 14.45 i 7 listopada 2019 r. godz. 8.00 – 12.30 miejsce: sala konferencyjna CPK

Program: Ewidencja księgowa realizacji projektu i prezentacja w sprawozdaniach finansowych. 2 Zasady kwalifikowania kosztów i wydatków. Podatek VAT w projekcie. Ewidencja projektu realizowana w ramach konsorcjum / partnerstwa. Ujęcie dotacji w księgach rachunkowych. Obieg dokumentów w projekcie. Przykłady nieprawidłowości w dokumentacji rozliczeniowej.

Realizator szkolenia: MAIK GRUP Artur Maik.

  • Podatek VAT w szkolnictwie wyższym

Termin: 25 – 26 listopada 2019 r., miejsce: sala konferencyjna CPK

Program: Praktyka organów podatkowych i orzecznictwo. Aktualne zmiany w rozliczaniu podatku VAT oraz skuteczne rozwiązywanie problemów podatkowych. Zasady odliczania podatku naliczonego w przypadku szkół wyższych. Omówienie problemów: związek nabycia towaru i usługi z czynnościami opodatkowanymi, nabycie dokonane w związku z działalnością gospodarczą oraz na cele statutowe, nabycie wewnątrzwspólnotowe na cele działalności gospodarczej oraz dla celów osobistych, odliczenia VAT w przypadku nieruchomości wykorzystywanych do działalności gospodarczej oraz celów osobistych, dotacje i subwencje a możliwość odliczenia VAT, zmiany w zakresie stosowania kas fiskalnych.

Realizator szkolenia: Zespół Ekspertów MANAGER Pelczar Spółka Jawna.

Osoba do kontaktu: Anna Wdowiak, Koordynatorka ds. szkoleń, tel. 664 080 167.