Budowanie trwałych relacji nauki z biznesem – dzielimy się wiedzą

W dniach 12 – 13 marca 2019 roku w ramach projektu „Akademia Sztuki w Szczecinie_INWESTYCJA W TALENTY” odbyło się szkolenie pn. „Budowanie trwałych relacji nauki z biznesem”, w którym uczestniczyli pracownicy administracji i kadry zarządzającej uczelnią.

Dla osób, które nie uczestniczyły lub ze względu na obowiązki związane z pracą nie mogły uczestniczyć w szkoleniu udostępniamy materiały dydaktyczne:

  • prezentacja z wykładu,
  • materiały do ćwiczeń indywidualnych i zespołowych.

Prezentacja zeszyt ćwiczen

zdjecie ze szkolenia z budowania relacji z biznesem, przedstawia uczestników prowadzącego i roll-up proejtku oznakowany obowiązkowymi logotypami
szkolenie: Budowanie relacji z biznesem