Prawo autorskie na uczelni

Prawo autorskie na uczelni | rekrutacja na szkolenie

Zapraszamy pracowników administracji i kadrę kierowniczą uczelni na szkolenie realizowane w ramach projektu „Akademia Sztuki w Szczecinie_INWESTYCJA W TALENTY”.

Termin: szkolenie odbędzie się w dniu 7 maja 2019 r.

Miejsce i godziny szkolenia: siedziba uczelni, Plac Orła Białego 2, sala konferencyjna Centrum Przemysłów Kreatywnych, w godz. 8.00 – 16.00.

Program szkolenia: Źródła i przedmiot praw autorskich. Podmiot praw autorskich. Autorskie prawa osobiste. Autorskie prawa majątkowe. Ograniczenie monopolu autorskiego. Prawa pokrewne. Umowy – stworzenie utworu, nabycie praw do korzystania z utworów, przeniesienie praw autorskich. Podmiotowe ograniczenia stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu do przychodów związanych z prawem autorskim. Ochrona wizerunku w prawie autorskim.

Zgłoszenia na szkolenie: Zgłoszenie (Załącznik nr 1) należy przesłać w terminie do dnia 25 kwietnia do godz. 10.00 na adres: anna.wdowiak@akademiasztuki.eu

Przed wysyłką zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z dokumentami dotyczącymi szkoleń otwartych.

 

Szkolenie realizuje Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Szczecinie.

Pliki do pobrania:

zał.1_Zgłoszenie
zał.2_Deklaracja
zał.3_Oświadczenie
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach otwartych
Program -prawo autorskie

 

Dzielimy się wiedzą!

W dniu 7 maja 2019 roku w ramach projektu „Akademia Sztuki w Szczecinie_INWESTYCJA W TALENTY” odbyło się szkolenie pn. „Prawo autorskie na uczelni”, w którym uczestniczyli pracownicy administracji i kadry zarządzającej uczelnią.

Dla osób, które nie uczestniczyły lub ze względu na obowiązki związane z pracą nie mogły uczestniczyć w szkoleniu udostępniamy materiały dydaktyczne:

Okładka_prawo autorskie

Prawo autorskie_materiały szkoleniowe

Prawo autorskie na uczelni - szkolenie zrealizowane w ramach projektu „Akademia Sztuki w Szczecinie_INWESTYCJA W TALENTY” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Prawo autorskie na uczelni – szkolenie zrealizowane w ramach projektu „Akademia Sztuki w Szczecinie_INWESTYCJA W TALENTY” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020