Płatne staże do studentów Wzornictwa

Zapraszamy na płatne staże studentów 3 roku, kierunku wzornictwo.

Aktualna edycja stażu organizowana w ramach Projektu to forma zdobycia praktycznego doświadczenia uzupełniającego wiedzę pozyskaną na studiach oraz zapewniająca wzrost kompetencji zawodowych studentów/ek Wydziału Wzornictwo, 3 roku.

Procedura rekrutacji przebiega następująco:

  1. złożenie w sekretariacie CPK lub e-mailowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego (Karta zgłoszenia na staż – zał. 1),
  2. weryfikacja formalna i ocena merytoryczna,
  3. ustalenie listy osób zakwalifikowanych,
  4. podpisanie wymaganych dokumentów.

W I etapie rekrutacji prosimy o złożenie w sekretariacie CPK (pokój 114, w Łączniku – Agnieszka Mazur) lub mailowo na adres:  agnieszka.mazur@akademiasztuki.eu

Termon składnia dokumentów – do 9 lipca.

Pliki do pobrania: