Szkolenie dla pracowników administracji i kadry kierowniczej | „Budowanie trwałych relacji nauki z biznesem”

W dniach 12 – 13 marca 2019 na terenie uczelni (sala konferencyjna CPK) odbędzie się szkolenie dla pracowników administracji i kadry kierowniczej AS pn. „Budowanie trwałych relacji nauki z biznesem”. Nabór na szkolenie zostanie uruchomiony w dniach 27-28 lutego.

Wstępny program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

  1. Nawiązywanie i utrzymywanie relacji z biznesem.
  2. Definiowanie potrzeb uczelni dla potrzeb przyszłych działań, ustalanie priorytetów.
  3. Komunikacja w relacjach biznesowych.
  4. Zapobieganie sytuacjom trudnym.
  5. Sposoby rozwiązywania sytuacji trudnych.
  6. Skuteczna autoprezentacja i przedstawianie projektów.
  7. Negocjacje w biznesie (podstawowe narzędzia i dopasowanie ich do klienta).

Szkolenie poprowadzi trener Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER pan Zygmunt Dolata. Aby planowane szkolenie w pełni odpowiadało na potrzeby pracowników uczelni firma szkoleniowa prosi o wypełnienie „Arkusza badania potrzeb szkoleniowych”. Prosimy o odesłanie wypełnionego arkusza na adres mailowy: anna.wdowiak@akademiasztuki.eu w terminie do 26 lutego 2019 r. 

arkusz badania potrzeb szkoleniowych

Szkolenie dla pracowników Akademii Sztuki w Szczecinie realizowane jest w ramach projektu pn. „Akademia Sztuki w Szczecinie _ INWESTYCJA W TALENTY” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.