Kolegium Sztuk Wizualnych

Kolegium Sztuk Wizualnych:

Kierunek Grafika oraz Architektura Wnętrz i Przestrzeń Wirtualna:

Laboratorium Przestrzeni Interaktywnej
Główne założenia laboratorium:

  • Rozwinięcie umiejętności wyrazu artystycznego w przestrzeni wirtualnej
  • Nauka narzędzi pomagających w tworzeniu szeroko pojętej sztuki  interaktywnej
  • Oswojenie relacji człowiek – przestrzeń interaktywna/wirtualna
  • Zaznajomienie studentów z pojęciem różnorodnych rodzajów interaktywności w sztuce i projektowaniu
  • Wsparcie indywidualnych projektów studenckich w kontekście interaktywności

Pracownie/przedmioty prowadzone w ramach laboratorium:
Pracownia Przestrzeni Interaktywnej (Architektura wnętrz i przestrzeń wirtualna, Grafika)
Modelowanie 3D (Grafika, specj. Grafika interaktywna)
Podstawy projektowania grafiki interaktywnej i przestrzeni wirtualnej (Grafika, specj. Grafika interaktywna)

start: rok akademicki 2019/202

Prowadzący:
dr hab. Andreas Gustos, prof. AS
mgr Joanna Roguszczak

 

Pracownia Filmu Kreacyjnego

Pracownia Filmu Kreacyjnego to zajęcia filmowe, ale również i dźwiękowe, w których duży nacisk położony jest na obserwację ścisłych i nieodłącznych zależności, występujących między muzyką a samym obrazem w filmie. Uwrażliwianie na nieodłączną współzależność między tymi dwoma nurtami – szeroko pojętym dźwiękiem a tym co widoczne okiem. Celem tych zajęć jest robienie filmów przez studentów kierunku Grafika, jako uzupełnienie do kształcenia artystycznego, w obszarze medium audiowizualnym. Studenci uczą się opowiadania obrazem ruchomym wspieranym przez dźwięk i muzykę.

Zobacz profil pracowni na FB

start: rok akademicki 2019/202

Prowadzący:
mgr Mateusz Żegliński
mgr Bartłomiej Orłowski

 

Pracownia Projektowania Mebla Konceptualnego

Pracownia Projektowania Mebla Konceptualnego jest rozszerzeniem oferty edukacyjnej i zwróceniem uwagi na maksymalne rozwinięcie pierwszego etapu projektowego – dogłębna analiza problemu, precyzyjne określanie odbiorcy, badania, poszukiwania idei, sformułowanie założeń projektowych / trendhunting – prognozowanie, monitorowanie, obserwacja nadchodzących trendów. Uwzględnienie wzajemnych relacji konstrukcji, funkcji, ergonomii, i innych czynników istotnych podczas projektowania mebla, zakładając przy tym eksperymenty w celu doświadczania oraz znajdowania nowych, niestandardowych rozwiązań w czasie procesu projektowego form przestrzennych. Przygotowywanie studentów do samodzielnej pracy projektowej poprzez sukcesywne poznawanie technologii, materiałoznawstwa, oraz procesu produkcji mebli (współpraca/ warsztaty / wizyty w zakładach rzemieślniczych jako istotny element poznania tego procesu).

Pracownia stanowić ma rozszerzenie działających na WSW PPM, jednak jej program obejmować ma opracowywanie form wpisujących się w potrzeby grup odbiorców nowych pod względem zapotrzebowania, stylu życia, zainteresowań, preferencji etc. z wykorzystaniem innowacyjnych materiałów lub materiałów tradycyjnych (niekoniecznie przypisanych technologii meblarskiej) ujętych w nieoczywisty, niespotykany dotąd sposób. Odbiorcę projektowanych form będą mogły stanowić także np. zwierzęta (humanizacja zwierząt) czy zjawiska w naturze, na które wpływ może mieć człowiek i jego działanie.

Podczas zajęć w pracowniach mebla kładących nacisk na ergonomię projektowanych form i wpisanie się mebla w standardy umożliwiające jego produkcję seryjną, niewiele miejsca zostaje na rzeczy nieoczywiste wykorzystujące eksperyment tak pod względem grupy docelowej formy, jak i rozwiązań materiałowych.

Zobacz profil pracowni na FB

start: rok akademicki 2019/202

Prowadzący:
mgr Mateusz Żegliński
mgr Bartłomiej Orłowski

 

Podstawy projektowania dźwięku

Przedmiot obowiązkowy w ramach kierunku Grafika, specjalność: Grafika interaktywna

start: rok akademicki 2019/202

Prowadzący:
dr Patryk Lichota