Szkolenie „Budowanie trwałych relacji nauki z biznesem”

W dniach 12 i 13 marca 2019 r. w sali konferencyjnej Centrum Przemysłów Kreatywnych (I p. sala 108) odbędzie się szkolenie dla pracowników administracji i kadry zarządzającej pn. „Budowanie trwałych relacji nauki z biznesem”.

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Akademia Sztuki w Szczecinie_INWESTYCJA W TALENTY”.

 

Harmonogram godzinowy szkolenia

Dzień 1 i 2

Godz. 08:00 – rozpoczęcie szkolenia

Godz. 10:00 – przerwa 15-minutowa

Godz. 12.30 – przerwa 30-minutowa

Godz. 15.00 – przerwa 15-minutowa

Godz. 16.00 – zakończenie szkolenia

 

Program szkolenia

Dzień I. 12 marca 2019 r.

1. Przygotowanie uczelni do współpracy z biznesem.

Wsparcie merytoryczne pod względem treści. Dostarczanie wysokiej klasy absolwentów. Nowe formy i programy kształcenia. Pośrednictwo pomiędzy absolwentami-pośrednictwo: uczelnia-pracodawca. Portale, absolwenckie biura karier, wydarzenia – zjazdy absolwentów danego rocznika, mentoring, stowarzyszenia absolwenckie i biznesowe.

2. Sieć powiazań absolwentów, pracodawców i uczelni.

Wzrost skuteczności powiązań miedzy biznesem a uczelnią. Monitorowanie losów absolwentów – dopasowanie programów kształcenia do potrzeb biznesu. Potrzeby przedsiębiorców.

3. Skuteczny model działania pomiędzy Uczelnią (jej ofertą) a biznesem.

Powołanie specjalnych komórek ds. kontaktów z absolwentami i biznesem. Poprawa wizerunku uczelni jako partnera w działaniach szkoleniowych, doradczych i badawczych. Pozyskiwanie nowych partnerów oraz poszerzanie nawiązanej współpracy. Rozwój działalności badawczej w kierunku realizacji zapotrzebowania biznesowego.

4. Działania skierowane do biznesu

Budowanie partnerskiej współpracy, zwiększenie jakości kształcenia i rozwoju wspólnych badań o charakterze komercyjnym (współpraca wielopłaszczyznowa i pogłębiana). Wsparcie w zakresie organizacji praktyk studenckich – zbieranie informacji na temat studentów, absolwentów w zakresie praktyk i staży, pozyskiwanie partnerów biznesowych. Udział pracodawców  w działalności dydaktycznej, konstrukcje programów i przygotowanie prac dyplomowych na ich potrzeby. Włączanie parterów biznesowych w życie wydziału, angażowanie przedsiębiorców w aktywne doradztwo w zakresie wydziałowej/uczelnianej oferty, otwarte spotkania na uczelni, prezentacje firm na wydziale/uczelni. Utworzenie Wydziałowej/Uczelnianej Rady Biznesu – forum wspierającego i promującego współpracę z otoczeniem biznesowym, przedsiębiorstwa, instytucje kultury, otoczenie biznesowe, organizacje pozarządowe.

5. Działania skierowane do absolwentów Uczelni

Kontakty z absolwentami poprzez media społecznościowe, portale studenckie, wyszukiwanie absolwentów, prezentacja osoby, publikacje ofert pracy/staży, publikacja zdjęć z wydarzeń. Absolwencka Rada Biznesu – forum  wspierające i promujące współpracę wydziału z absolwentami funkcjonującymi w otoczeniu biznesowym. Organizacja cyklicznego Zjazdu absolwentów (formuła pozwalająca zaspokoić różnorodne potrzeby absolwentów). Szkolenia dla absolwentów o różnej tematyce  dostosowane do zainteresowań absolwentów i możliwości uczelni.

 

 1. Określenie potrzeb uczelni w zakresie pozyskania podmiotów z otoczenia biznesowego – czego oczekuje od nas biznes, a czego my oczekujemy od biznesu?
 2. Bariery ograniczające możliwość podjęcia współpracy pomiędzy uczelnią a biznesem.
 3. Mocne i słabe strony uczelni w relacjach z biznesem.
 4. Jak zabiegać o przedsiębiorców?
 5. Źródła pozyskiwania partnerów biznesowych do współpracy.
 6. Ustalenie priorytetów i analiza stron negocjacji.
 7. Ja w roli efektywnego negocjatora: (budowanie autorytetu, rozpoznanie siebie – własny styl negocjowania).
 8. Cechy profesjonalnego i skutecznego negocjatora w odniesieniu do wybranej branży i specyfiki pracy.
 9. Jak podnieść efektywność własną i zespołu biorącego udział w rozmowach negocjacyjnych?
 10. Wykorzystanie własnych predyspozycji podczas rozmów z partnerami. Rodzaje konfliktów i sposoby ich rozwiązywania.

 

Dzień II. 13 marca 2019 r.

 1. Omówienie strategii negocjacyjnych.
 2. Negocjacje twarde lub miękkie.
 3. Stosowanie technik wpływu społecznego w negocjacjach.
 4. Przyjmowanie strategii w zależności od celu.
 5. Podstawowe reguły w negocjacjach.
 6. Techniki negocjacyjne.
 7. Proces negocjacyjny.
 8. Ustalenie potrzeb i możliwości partnera.
 9. Ustalenie kwestii spornych i wspólnych.
 10. Reguła wzajemnego szacunku.
 11. Umiejętność mówienia i słuchania.
 12. Zamykanie rozmów.
 13. Sytuacje trudne w negocjacjach.

Błędy negocjacyjne. Trudny partner. Emocje w procesie negocjacyjnym. Jak radzić sobie z obiekcjami, oporem i odmową?

 1. Ocena procesu negocjacyjnego.
 2. Ustalenie rozwiązań alternatywnych.
 3. Budowanie trwałych relacji zawodowych.