Kolegium Sztuk Wizualnych

Kolegium Sztuk Wizualnych:

Kierunek Grafika oraz Architektura Wnętrz i Przestrzeń Wirtualna:

Pracownia Typografii i Kaligrafii

Obszarem zainteresowań pracowni jest projektowanie pism. Realizacja tematów pozwala na zrozumienie struktury pisma, jego cech morfologicznych i funkcji. Umożliwia poznanie zasad budowy litery, jej genezę, wpływu narzędzi kaligraficznych na jej formę oraz zasady jej poprawnego użycia. Uwrażliwia na detal typograficzny, na rytm pisma, na pozawerbalny przekaz kroju. Uczy umiejętności projektowania na bazie przyjętych założeń konstrukcyjnych lub ideowych zestawu znaków stanowiących krój o indywidualnych cechach autorskich. Doświadczenia zdobyte w pracowni pozwalają w kreatywny i otwarty sposób spojrzeć na typografię oraz wszelkie komunikaty wizualne, dla których podstawowym tworzywem jest litera, zachęcają do eksperymentu z nią.

start: rok akademicki 2018/2019

Prowadzący:
prof. Krzysztof Kochnowicz
as mgr Kaja Depta-Kleśta
as mgr Tomasz Piotr Świtalski

 

Laboratorium Technologii Papieru i Opakowań

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z właściwościami wytworów papierniczych  takich jak: bibułka, papier, karton, tektura lita czy falista. Student również zapozna się z zagadnieniami dotyczącymi procesu projektowania konstrukcji papierowych opakowania w aspekcie kształtowania: formy przestrzennej z uwzględnieniem właściwości materiału, z którego powstanie, z poszanowaniem ergonomii i estetyki produktu.

Podczas zajęć istotnym elementem jest tworzenie przez studenta dokumentacji z poszczególnych etapów  procesu projektowego. Dokumentacja ta zawiera wnikliwą analizę i opisy zastosowanych mechanizmów np: łączenia i budowania bryły produktu. Proces dydaktyczny uczenia się osób odrosłych, opiera się na zbieraniu doświadczeń, zatem na zajęciach obok realizacji podstawowego zadania, student wykonuję szereg ćwiczeń dodatkowych m.in. z zakresu kreatywności i analiz inżynierskich budowania brył.

Zajęcia realizowane są w sposób interdyscyplinarny i holistyczny, gdzie poruszane są tematy z każdej dziedziny nauki i sztuki.  Proces nauczania opiera się na zainspirowaniu studenta do otwartości i wolności myślenia, a także do pracy zespołowej i umiejętności czerpania z różnych źródeł.  Student w ten sposób nabiera umiejętności kreacji, poprzez łatwość łączenia ze sobą wybranych przez siebie zagadnień czy poszczególnych elementów podczas budowania określanego produktu. Posiada elastyczność i otwartość umysłu podczas realizacji wcześniej określonego zamierzenia.

start: rok akademicki 2019/2020

Prowadząca:
dr Agnieszka Andruszkiewicz
mgr Aleksandra Zaborska

 

Pracownia Tkaniny Artystycznej

Program pracowni jest otwarty na indywidualne, niekonwencjonalne rozwiązania w ramach określonych tematem.

Misją pracowni jest poznanie i poszukiwanie metod formowania materii i technik tkackich na drodze eksperymentu artystycznego. Badania nad właściwościami używanych materiałów. Zachęcanie do przełamywania schematów myślowych odnośnie realizacji tkaniny unikatowej i oddziaływania jej we wnętrzu. Tkanina drukowana, unikatowa, gobelin itp.

Zadania projektowe koncentrują się na różnych aspektach tkaniny artystycznej począwszy od tkaniny drukowanej, przez tkaninę unikatową z zastosowaniem materiałów syntetycznych i naturalnych po tkaninę eksperymentalną. Uwzględniają jej przyszłą funkcję, np. wnętrze mieszkalne lub przestrzeń publiczna, człowiek. Dużą uwagę przywiązuje się do generowania różnorodnych doznań haptycznych.

Ćwiczenia stanowią pretekst do zmagań projektowych z uwzględnieniem skali, kompozycji, koloru, funkcji oraz specyfiki zastosowanych materiałów syntetycznych i naturalnych a także sposobami ich formowania i łączenia.

start: rok akademicki 2018/2019

Prowadząca:
dr hab. Bogusława Koszałka