Strefa przedsiębiorcy

ZAPROSZENIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW do współpracy w ramach staży dla Studentów/Studentek – II EDYCJA!

Zapraszamy Przedsiębiorstwa zainteresowane przyjęciem Studentów/Studentek na 2-miesięczne (8-tygodniowe) staże dofinansowane ze środków Funduszy Europejskich do przystąpienia do projektu Akademia Sztuki w Szczecinie_INWESTYCJA W TALENTY.

Celem staży jest umożliwienie Studentom/Studentkom wzbogacenia umiejętności praktycznych i zdobycia doświadczenia zawodowego. Staże w ramach projektu w 2019 r. (II edycja) adresowane są do Studentek i Studentów ostatnich semestrów studiów I i II stopnia na kierunku Grafika oraz Architektura Wnętrz Wydziału Sztuk Wizualnych.

Wymiar czasu pracy stażysty wynosi 20 godzin tygodniowo. Wynagrodzenie stażysty finansowane jest z projektu. Na czas trwania stażu Pracodawca wyznacza w przedsiębiorstwie Opiekuna/kę stażu oraz osobę upoważnioną do kontaktów z Akademią Sztuki w Szczecinie.

Zainteresowane Przedsiębiorstwa prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM

2019_REGULAMIN
R_zał.1_Karta zgłoszenia_2019
R_zał.2_Deklaracja_i oświadczenie_2019

R_zał.3_Dziennik_2019
R_zał.4_Wniosek o refundację kosztów zakwaterowania_2019 

KIERUNEK GRAFIKA – planowany program stażu powinien uwzględniać zadania związane z kierunkiem, np.:
– doświadczenie w zakresie tworzenia i realizacji koncepcji artystycznych oraz projektowych – m.in. projektowanie identyfikacji wizualnej, wydawnictw i publikacji cyfrowych, aplikacji interaktywnych, plakatu, ilustracji, kampanii promocyjnych itd.,
– projektowanie z wykorzystaniem programów do obróbki grafiki bitowej i wektorowej,
– wiedza i umiejętności w zakresie realizacji zadań zespołowych – także o charakterze interdyscyplinarnym,
– umiejętności w zakresie stosowania technologii w sztukach plastycznych, w szczególności w grafice i multimediach,
– umiejętności dotyczące przygotowania projektów do druku cyfrowego i offsetowego,
– koordynacja wydarzeń artystycznych – kuratorstwo.

Pobierz kierunkowe efekty kształcenia:
I stopień grafika
II stopień grafika

KIERUNEK ARCHITEKTURA WNĘTRZ – planowany program stażu powinien uwzględniać zadania związane z kierunkiem, np.:
– doświadczenie w zakresie tworzenia i realizacji koncepcji artystycznych oraz projektowych – m.in. projektowanie architektury wnętrz, wystaw, scenografii, mebla, oświetlenia, form użytkowych itd.,
– projektowanie z wykorzystaniem nowych technologii w projektowaniu (np. VR),
– wiedza i umiejętności w zakresie realizacji zadań zespołowych – także o charakterze interdyscyplinarnym,
– umiejętności w zakresie stosowania technologii w sztukach plastycznych, w szczególności w tworzeniu modeli 2D i 3D,
– umiejętności dotyczące projektowania z zakresu architektury wnętrz przestrzeni publicznej i prywatnej, wystawiennictwa, projektowania obiektów czasowych i mebla, opartych na oryginalnym stosowaniu rozwiązań formalnych, funkcjonalnych, materiałowych oraz techniki prezentacji,
– koordynacja wydarzeń artystycznych – kuratorstwo.

Pobierz kierunkowe efekty kształcenia:
I_II stopień architektura wnętrz

Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w programie stażowym prosimy o wypełnienie DEKLARACJI UCZESTNICTWA (pobierz) oraz wysłanie pod jeden z niżej wymienionych adresów do dnia 10 maja 2019:

Sekretariat WSW:
Agnieszka Jankowska – agnieszka.jankowska@akademiasztuki.eu
Biuro Karier AS:
W razie pytań prosimy o kontakt z Koordynatorką WSW:
dr Olga Kiedrowicz-Świtalska
Specjalnie dla Państwa opracowaliśmy mapę – graficznie prezentującą procedurę stażową!
mapa – wersja pdf