o projekcie

Projekt „Akademia Sztuki w Szczecinie_INWESTYCJA W TALENTY” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych (POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ2/17) na Zintegrowane Programy Uczelni w ramach ścieżki II

Okres realizacji: 01.05.2018 – 28.02.2022

Całkowite wydatki projektu: 2 876 036,95 zł

Wkład własny: 3,21%, tj. 92 316,84 zł

 

Akademia Sztuki w Szczecinie zrealizuje od 1.05.2018 do 28.02.2022 kompleksowy projekt dla studentów 3 wydziałów (Wydziału Malarstwa i Nowych Mediów, Wydziału Sztuk Wizualnych, Wydziału Edukacji Muzycznej) oraz kadry administracyjnej i zarządczej.

Zadania dla studentów dotyczą:

  • modyfikacji programów kształcenia i dostosowania ich do potrzeb społeczno-gospodarczych na poziomie krajowym i regionalnym, ukierunkowanych na wyposażenie studentów w praktyczne umiejętności, głównie z branży kreatywnej i społecznej;

– na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów: projektowanie gier komputerowych (utworzenie trzech nowych laboratoriów: laboratorium przestrzeni wirtualnej –virtual reality laboratory VR Lab, laboratorium gier komputerowych-video games laboratory VG Lab, laboratorium aplikacji mobilnych – mobile applications laboratory MA Lab).

– na Wydziale Sztuk Wizualnych zostaną utworzone 3 nowe pracownie we współpracy z przedsiębiorcami: technologii papieru i opakowań, typografii i kaligrafii, tkaniny artystycznej;

– na Wydziale Edukacji Muzycznej: e-muzyka, kreatywne prowadzenie grup dziecięcych w oparciu o unikatowe programy autorskie.

 

  • działań podnoszących kompetencje zawodowe (certyfikowane kursy,  szkolenia, warsztaty np. w zakresie tworzenia  aplikacji mobilnych, modelowania 3D, z zakresu architektury form użytkowych, renowacji mebli zabytkowych, logopedii dla nauczycieli śpiewu, autorskich programów dot. niekonwencjonalnych umiejętności pracy z grupami dziecięcymi, kompetencji językowych, interpersonalnych i w zakresie przedsiębiorczości);

 

  • wysokiej jakości programów stażowych zgodnych z kierunkiem kształcenia dla studentów Wydziału Sztuk Wizualnych, kier. grafika i architektura wnętrz.

 

 

W ramach projektu zostaną zrealizowane również zadania mające na celu wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni poprzez wdrożenie nowoczesnego systemu informatycznego oraz podniesienie kompetencji kadry administracyjnej i zarządczej.