Budowanie trwałych relacji nauki z biznesem | rekrutacja na szkolenie

Zapraszamy pracowników administracji i kadrę kierowniczą uczelni na szkolenie realizowane w ramach projektu „Akademia Sztuki w Szczecinie_INWESTYCJA W TALENTY”. Jeśli chcesz dowiedzieć się: Jak zabiegać o przedsiębiorców jako partnerów do współpracy? Jak włączać w proces kształcenia, rozwijać praktyki / staże studenckie czy zachęcić przedsiębiorców do pracy w organach doradczych uczelni? Jak współpracować w zakresie pozyskiwania nowych technologii, badań i rozwoju? Jak prowadzić negocjacje? Zgłoś się na szkolenie.

Termin: szkolenie odbędzie się w dniach 12 – 13 marca 2019 r. (2 dni)

Miejsce i godziny szkolenia: siedziba uczelni, Plac Orła Białego 2, sala konferencyjna Centrum Przemysłów Kreatywnych, w godz. 8.00 – 16.00.

Program szkolenia: Nawiązywanie i utrzymywanie relacji z biznesem. Definiowanie potrzeb uczelni dla potrzeb przyszłych działań, ustalanie priorytetów. Komunikacja w relacjach biznesowych. Zapobieganie sytuacjom trudnym. Sposoby rozwiązywania sytuacji trudnych. Skuteczna autoprezentacja i przedstawianie projektów. Negocjacje w biznesie (podstawowe narzędzia i dopasowanie ich do klienta).

Zgłoszenia na szkolenie: Zgłoszenie (Załącznik nr 1) należy przesłać w terminie do dnia 6 marca 2019 r. do godz. 16.00 na adres: anna.wdowiak@akademiasztuki.eu

Przed wysyłką zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z dokumentami dotyczącymi szkoleń otwartych (do pobrania).

Szkolenie poprowadzi Pan Zygmunt Dolata (Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER).

Trener biznesu, wykładowca, konsultant HR. Ekspert ds. budowania relacji, zarządzania, autoprezentacji. Konsultant w zakresie zarządzania zmianą i kreowania wizerunku instytucji publicznych i przedsiębiorstw. Posiada doświadczenie na stanowiskach menadżerskich oraz jako wykładowca na studiach podyplomowych (MBA).

Pliki do pobrania:
1 Zgłoszenie
2 Deklaracja
3 Oświadczenie