Szkolenie interpersonalne – fotorelacja

W dniach 17.12, 19.12.2018 w Centrum Przemysłów Kreatywnych odbyły się kolejne warsztaty (moduł 2) na Wydziale Sztuk Wizualnych – SZKOLENIE INTERPERSONALNE. Warsztaty poprowadziła Maja Kornel – doradca personalny, socjolog, autorka artykułów o tematyce rozwoju osobistego i procesie zmiany osobistej, właścicielka firmy szkoleniowej działającej na rynku zachodniopomorskim od 2009 roku oraz Dyrektor Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego i Kształcenia Praktycznego ENTRENO.

Warsztaty zostały zrealizowane w trybie 12-godzinnym, w grupie 13-osobowej, zapewniając Uczestnikom/czkom uzyskanie wiedzy i umiejętności teoretycznych i praktycznych związanych z podstawami komunikacji interpersonalnej.

foto: Aleksandra Jędrzejewska

Warsztaty zostały przeprowadzone zgodnie z poniższymi wytycznymi:

– Uczestnikom/Uczestniczkom została przekazana wiedza z zakresu rozumienia relacji z grupą, umiejętnościami bycia członkiem zespołu lub jego liderem;
– Uczestnikom/Uczestniczkom została przekazana wiedza z zakresu zachowania w trudnych i konfliktowych sytuacjach z ludźmi;
– Uczestnik/Uczestniczka uzyskał wiedzę z zakresu budowania dobrych relacji i porozumienia z innymi;
– Uczestnik/Uczestniczka uzyskał umiejętności z zakresu rozwijania kompetencji interpersonalnych;
– Uczestnik/Uczestniczka uzyskał umiejętności z zakresu rozwijania inteligencji emocjonalnej.