Studenci/tki Wydziału Sztuk Wizualnych – informacje stażowe!

Studencie, Studentko,

Kolejnym etapem w procedurze stażowej jest złożenie Umowy o realizację stażu (pobierz) którą należy wypełnić KOMPUTEROWO wraz z Programem stażu (Umowa_zał.1_program stażu) i dostarczenie do sekretariatu WSW.

W razie pytań prosimy o kontakt:
Sekretariat WSW:
Agnieszka Jankowska – agnieszka.jankowska@akademiasztuki.eu
Biuro Karier AS:
Koordynator
Prodziekan Wydziału Sztuk Wizualnych
dr Olga Kiedrowicz-Świtalska