Strefa przedsiębiorcy

ZAPROSZENIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW do współpracy w ramach staży dla studentów

Zapraszamy przedsiębiorstwa zainteresowane przyjęciem studentów na 2-miesięczne (8-tygodniowe) staże dofinansowane ze środków Funduszy Europejskich do przystąpienia do projektu Akademia Sztuki w Szczecinie_INWESTYCJA W TALENTY.

Celem staży jest umożliwienie studentom wzbogacenia umiejętności praktycznych i zdobycia doświadczenia zawodowego. Staże w ramach projektu w 2018 r. adresowane są do studentek i studentów ostatnich semestrów studiów I i II stopnia na kierunku grafika Wydziału Sztuk Wizualnych.

Wymiar czasu pracy stażysty wynosi 20 godzin tygodniowo. Wynagrodzenie stażysty finansowane jest z projektu. Na czas trwania stażu pracodawca wyznacza w przedsiębiorstwie opiekuna stażu oraz osobę upoważnioną do kontaktów z Akademią Sztuki w Szczecinie.

Zainteresowane przedsiębiorstwa prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM

Planowany program stażu powinien uwzględniać zadania związane z kierunkiem grafika, np.:
– doświadczenie w zakresie tworzenia i realizacji koncepcji artystycznych oraz projektowych – m.in. projektowanie identyfikacji wizualnej, wydawnictw i publikacji cyfrowych, aplikacji interaktywnych, plakatu, ilustracji, kampanii promocyjnych itd.,
– projektowanie z wykorzystaniem programów do obróbki grafiki bitowej i wektorowej,
– wiedza i umiejętności w zakresie realizacji zadań zespołowych – także o charakterze interdyscyplinarnym,
– umiejętności w zakresie stosowania technologii w sztukach plastycznych, w szczególności w grafice i multimediach,
– umiejętności dotyczące przygotowania projektów do druku cyfrowego i offsetowego,
– koordynacja wydarzeń artystycznych – kuratorstwo.

Pobierz kierunkowe efekty kształcenia:
I stopień grafika
II stopień grafika

Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w programie stażowym prosimy o wypełnienie
DEKLARACJI UCZESTNICTWA (pobierz)
oraz wysłanie pod jeden z niżej wymienionych adresów:
Sekretariat WSW:
Agnieszka Jankowska – agnieszka.jankowska@akademiasztuki.eu
Biuro Karier AS:

 

W razie pytań prosimy o kontakt z Koordynatorem:
Prodziekan Wydziału Sztuk Wizualnych
dr Olga Kiedrowicz-Świtalska
Specjalnie dla Państwa opracowaliśmy mapę – graficznie prezentującą procedurę stażową!
mapa – wersja pdf