Strefa pracownika

Formy wsparcia w zakresie podniesienia kompetencji kadry kierowniczej i administracyjnej uczelni w ramach projektu „Akademia Sztuki w Szczecinie_INWESTYCJA W TALENTY”

 

  • Dokształcanie indywidualne – realizowane w oparciu o indywidualne programy rozwoju zawodowego zgłoszone przez poszczególnych pracowników AS w Szczecinie na etapie przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej Projektu. Dokształcanie indywidualne obejmuje szkolenia, kursy, studia podyplomowe i MBA realizowane w ramach 13 modułów kompetencyjnych.

 

 

Lp.

 

Moduł kompetencyjny

 

Planowana liczba uczestników
1. Zarządzania archiwum i bezpieczeństwem informacji

 

3 osoby
2.

 

Zarządzania finansami 3 osoby
3. Zarządzania jednostkami uczelni (Dom Pracy Twórczej SZTUKAteria, teatr kameralny)

 

2 osoby
4. Zarządzania kadrami

 

2 osoby
5. Zarządzania nieruchomościami i majątkiem uczelni

 

4 osoby
6.

 

Zarządzania programami i systemami informatycznymi 4 osoby
7. Zarządzania projektami

 

4 osoby
8. Zarządzania promocją i informacją

 

5 osób
9. Zarządzania relacjami z klientem / studentem

 

7 osób
10. Zarządzania wiedzą i komercjalizacją na uczelni

 

2 osoby
11. Zarządzania wydarzeniami artystycznymi i współpracą międzynarodową

 

6 osób
12. Zarządzania zamówieniami publicznymi

 

1 osoba
13. Zarządzania zespołem

 

3 osoby

Terminy szkoleń zostaną ustalone indywidualnie z poszczególnymi osobami.

 

  • Dokształcanie otwarte – realizowane na terenie uczelni w oparciu o program szkoleniowy podniesienia kluczowych kompetencji usprawniających zarządzanie uczelnią wśród pracowników kadr administracyjnych i kierowniczych.

 

 

 

Lp.

 

Nazwa szkolenia

 

Czas trwania

Planowana liczba uczestników

 

1. Budowanie trwałych relacji nauki z biznesem 8 h / 1 dzień 12 osób

 

2. Efektywna komunikacja w zespole i na uczelni 8 h / 1 dzień 15 osób

 

3. Techniki radzenia sobie z agresją klienta / studenta oraz własnymi emocjami w trudnych sytuacjach

 

8 h / 1 dzień 15 osób
4. Zarządzanie prawem autorskim na uczelni 8 h / 1 dzień 15 osób

 

5. Poligrafia w sztuce promocji 8 h / 1 dzień 10 osób

 

6. Zarządzanie majątkiem – inwentaryzacja na uczelni

 

8 h / 1 dzień 25 osób

Terminy i zasady naboru uczestników na poszczególne szkolenia zostaną ogłoszone na stronie projektu.

 

 

  • Dokształcanie otwarte – realizowane na terenie uczelni w oparciu o program restrukturyzacji uczelni dla kadr kierowniczych.
 

Lp.

 

Nazwa szkolenia

 

Czas trwania

Planowana liczba uczestników

 

1. Strategiczne zarządzanie uczelnią 16 h / 2 dni 15 osób

 

Termin szkolenia zostanie ogłoszony na stronie projektu.

 

 

Osoba do kontaktu:

Koordynator ds. szkoleń: Anna Wdowiak, tel. 664 080 167, e-mail: anna.wdowiak@akademiasztuki.eu