Warsztaty i szkolenia | Wydział Edukacji Muzycznej

Trwa nabór na warsztaty i szkolenia realizowane na Wydziale Edukacji Muzycznej.

Projekt środowiskowy:
Nauczyciel muzyki jako animator kultury w środowisku.

Warsztaty:
Logopedia dla nauczycieli śpiewu – trwa nabór chętnych.
Warsztaty dla kierunku wokalistyka odbędą się w trzech dniach:
21.11.18, 28.11.18, 5.12.18 w godz. 14.30 – 17.30
Obecność na wszystkich spotkaniach jest obowiązkowa.

Warsztaty:
Przedsiębiorczość w kulturze – kultura w przedsiębiorczości

Akademia Metodyków Muzyki:
Warsztaty gry na ukulele
Warsztaty beat box dla dzieci
Metoda Lidii Bajkowskiej
Aktywne słuchanie muzyki
Audiacja i improwizacja wg metody E.E. Gordona
Wykorzystanie solfonków w edukacji muzycznej dzieci „Muzyczne przygody Zebrusia”

Deklaracje pisemne prosimy składać osobiście w sekretariacie Dziekanów WEM, pok. 9 w Pałacu Ziemstwa Pomorskiego, al. Niepodległości 40.

Staże dla grafików – podsumowanie

Kończymy pierwszy program stażowy w ramach projektu Akademia Sztuki w Szczecinie_INWESTYCJA W TALENTY.

Nawiązaliśmy współpracę z 15 firmami i instytucjami. Siedemnaścioro studentów odbywało dwumiesięczne staże między innymi w studiach graficznych zajmujących się projektowaniem identyfikacji wizualnej, studiach fotograficznych i instytucjach kultury (Teatr Współczesny, Filharmonia w Szczecinie).  Celem staży jest umożliwienie studentom i studentkom wzbogacenia umiejętności praktycznych i zdobycia doświadczenia zawodowego. Pierwszy etap staży skierowany był do studentek i studentów z kierunku grafika na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Zadanie finansowane z Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

Na zdjęciu promujące markę Foonka pocztówki zaprojektowane przez studentkę odbywającą staż. Autorka: Sandra Leszczyńska, Grafika Projektowa I stopień
Kolejny zadowolony przedsiębiorca: Generalnie Studio – zakres pracy – branding, identyfikacje wizualne, projekty graficzne. Na staż przyjął aż troje studentów: Paulina Kamińska, Jarosław Popławski, Weronika Zaremba (I stopień – kierunek Grafika Projektowa)
Efekty stażu – studentka Patrycja Posyłajka, miejsce realizacji stażu – Klaudia Osiak Fotograf

Studenci/tki Wydziału Sztuk Wizualnych – informacje stażowe!

Studencie, Studentko,

Kolejnym etapem w procedurze stażowej jest złożenie Umowy o realizację stażu (pobierz) którą należy wypełnić KOMPUTEROWO wraz z Programem stażu (Umowa_zał.1_program stażu) i dostarczenie do sekretariatu WSW.

W razie pytań prosimy o kontakt:
Sekretariat WSW:
Agnieszka Jankowska – agnieszka.jankowska@akademiasztuki.eu
Biuro Karier AS:
Koordynator
Prodziekan Wydziału Sztuk Wizualnych
dr Olga Kiedrowicz-Świtalska

ZAPROSZENIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW do współpracy w ramach staży dla studentów

Zaproszenie dla przedsiębiorstw do wpsółpracy w ramach staży dla studentów. Kierunek: grafika.
Zapraszamy przedsiębiorstwa zainteresowane przyjęciem studentów na 2-miesięczne (8-tygodniowe) staże dofinansowane ze środków Funduszy Europejskiego do przystąpienia do projektu Akademia Sztuki w Szczecinie_INWESTYCJA W TALENTY. 
 
Celem staży jest umożliwienie studentom wzbogacenia umiejętności praktycznych i zdobycia doświadczenia zawodowego. Staże w ramach projektu w 2018 r. adresowane są do studentek i studentów ostatnich semestrów studiów I i II stopnia Wydziału Sztuk Wizualnych na kierunku grafika. 
 
Wymiar czasu pracy stażysty wynosi 20 godzin tygodniowo. Wynagrodzenie stażysty finansowane jest z projektu. Na czas trwania stażu pracodawca wyznacza w przedsiębiorstwie opiekuna stażu oraz osobę upoważnioną do kontaktów z Akademia Sztuki w Szczecinie.
 
Zainteresowane przedsiębiorstwa prosimy o zapoznanie się z regulaminem, wypełnienie i przesłanie deklaracji udziału przedsiębiorstwa w programie stażowym (pobierz) pod jeden z niżej wymienionych adresów: 
 
Sekretariat WSW:
Agnieszka Jankowska – agnieszka.jankowska@akademiasztuki.eu
Biuro Karier AS:
 
W razie pytań prosimy o kontakt z koordynatorem:
Prodziekan Wydziału Sztuk Wizualnych
dr Olga Kiedrowicz-Świtalska

 

Zaproszenie dla przedsiębiorstw do wpsółpracy w ramach staży dla studentów. Kierunek: grafika.

„Akademia Sztuki w Szczecinie_INWESTYCJA W TALENTY” | finansowanie

Akademia Sztuki w Szczecinie otrzymała dofinansowanie na projekt „Akademia Sztuki w Szczecinie_INWESTYCJA W TALENTY” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Akademia Sztuki w Szczecinie otrzymała dofinansowanie na projekt  „Akademia Sztuki w Szczecinie_INWESTYCJA W TALENTY” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Symboliczny czek z rąk wicepremiera Jarosława Gowina odebrał JM Rektor prof. dr hab. Dariusz Dyczewski.

Relacje z uroczystosci:

Radio Szczecin

Gazeta Wyborcza Szczecin

Głos Szczeciński