Warsztaty DESIGN SKETCHING

Już 14 marca startują kolejne warsztaty w ramach projektu „Akademia Sztuki w Szczecinie_INWESTYCJA W TALENTY” realizowanego w zakresie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Warsztaty DESIGN SKETCHING wprowadzają w zagadnienia kształtowania umiejętności realizacji szybkiej wizualizacji za pomocą rysunku odręcznego, uwzględniając współczesne techniki renderowania 2D.
Warsztaty poprowadzi mgr Katarzyna Zwolak.

Lista Uczestników/czek zapełniona, ale jeśli są jeszcze chętni prosimy o kontakt z Koordynatorką WSW – olga.kiedrowicz@akademiasztuki.eu

 

Szkolenie dla pracowników administracji i kadry kierowniczej | „Budowanie trwałych relacji nauki z biznesem”

W dniach 12 – 13 marca 2019 na terenie uczelni (sala konferencyjna CPK) odbędzie się szkolenie dla pracowników administracji i kadry kierowniczej AS pn. „Budowanie trwałych relacji nauki z biznesem”. Nabór na szkolenie zostanie uruchomiony w dniach 27-28 lutego.

Wstępny program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

  1. Nawiązywanie i utrzymywanie relacji z biznesem.
  2. Definiowanie potrzeb uczelni dla potrzeb przyszłych działań, ustalanie priorytetów.
  3. Komunikacja w relacjach biznesowych.
  4. Zapobieganie sytuacjom trudnym.
  5. Sposoby rozwiązywania sytuacji trudnych.
  6. Skuteczna autoprezentacja i przedstawianie projektów.
  7. Negocjacje w biznesie (podstawowe narzędzia i dopasowanie ich do klienta).

Szkolenie poprowadzi trener Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER pan Zygmunt Dolata. Aby planowane szkolenie w pełni odpowiadało na potrzeby pracowników uczelni firma szkoleniowa prosi o wypełnienie „Arkusza badania potrzeb szkoleniowych”. Prosimy o odesłanie wypełnionego arkusza na adres mailowy: anna.wdowiak@akademiasztuki.eu w terminie do 26 lutego 2019 r. 

arkusz badania potrzeb szkoleniowych

Szkolenie dla pracowników Akademii Sztuki w Szczecinie realizowane jest w ramach projektu pn. „Akademia Sztuki w Szczecinie _ INWESTYCJA W TALENTY” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Zawodowy kurs języka angielskiego

Studenci/tki WMiNM oraz WSW!

Rozpoczynamy zapisy na zawodowy kurs języka angielskiego! A to wszystko w ramach projektu „Akademia Sztuki w Szczecinie_INWESTYCJA W TALENTY” realizowanego w zakresie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zawodowy kurs języka angielskiego dedykowany jest Studentom/Studentkom 2 i 3 roku I stopnia oraz 1 i 2 roku II stopnia na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów oraz Wydziale Sztuk Wizualnych.

Język angielski zawodowy to możliwość zdobycia umiejętności pozwalających każdemu z Uczestników/Uczestniczek na sprawne i skuteczne posługiwanie się̨ językiem obcym podczas nawiązywania kontaktów, prezentacji projektów na międzynarodowych konferencjach i prowadzenia współpracy zagranicznej. Kurs języka angielskiego ukierunkowany jest na słownictwo i zwroty potrzebne w pracy zawodowej w przemysłach kreatywnych – uzupełniony o szybkie metody rozwiązywania typowych problemów językowych w trakcie pracy. 

Liczba miejsc: 40 (4 grupy po 10 osób)

Kurs będzie realizowany od marca 2019 do czerwca 2019 roku.

Liczba godzin kursu: 60 godzin w całym cyklu – 4 godziny tygodniowo (1 godzina kursu – 45 minut)

Każdy Student/Studentka biorący udział w powyższym kursie dodatkowo bierze udział również w szkoleniach grupowych i indywidualnych z doradcą zawodowym!

Jesteś zainteresowany/a? Napisz do Wydziałowych Koordynatorów!

Po zebraniu wszystkich zgłoszeń będziemy się kontaktować indywidualnie oraz informować o szczegółach. 

Koordynator WMiNM
Radek Nagay
radek.nagay@akademiasztuki.eu

Koordynatora WSW:
dr Olga Kiedrowicz-Świtalska
olga.kiedrowicz@akademiasztuki.eu

 

Przesyłając zgłoszenie wyrażacie zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Akademię Sztuki w Szczecinie.

Administratorem danych osobowych jest Akademia Sztuki w Szczecinie, pl. Orła Białego 2, 70-562 Szczecin.

Inspektor Ochrony Danych w Akademii Sztuki jest dostępny pod adresem e-mail: iod@akademiasztuki.eu.

Czas przetwarzania danych: do końca realizacji projektu „Akademia Sztuki w Szczecinie_INWESTYCJA W TALENTY” realizowanego w zakresie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Osoba, która udzieliła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie ma prawo ją cofnąć, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.