Maraton projektowy we współpracy z home.pl – fotorelacja z warsztatów

Maratony projektowe to 24 godzinne warsztaty interdyscyplinarne, które pozwoliły doświadczyć Studentom/kom pracy w zespole i wykazać się każdemu z nich indywidualnymi predyspozycjami (ilustracja, malarstwo, grafika projektowa, design sketching, modelowanie 3d, wizualizacje). Uczestnicy/czki maratonów projektowych zdobyli wiedzę z zakresu pracy i podziału ról w grupie, każdy w określonym czasie miał do wykonania jedno zadanie. Zakres prac projektowych umożliwił Uczestnikom/czkom zdobycie wiedzy na temat wykonywania inwentaryzacji, tworzenia i przedstawiania koncepcji projektowej za pomocą moodboardu, rozmów z inwestorem, przygotowania projektu zgodnie z jego wymaganiami i obrony podczas finalnej prezentacji.

Studenci/tki podczas maratonu poznali kulturę organizacyjną home.pl, zapoznali się z potrzebami pracowników. Zadaniem było zaprojektowanie przestrzeni wspólnej dla pracowników tak, aby wspierała wartości firmowe, komunikację, budowanie relacji oraz była miejscem spotkań i relaksu. Podczas maratonu Studenci/tki spotkali się z pracownikami firmy home.pl, mogli dowiedzieć się w jakim celu służy przestrzeń wspólna, dodatkowo w trakcie maratonu była przez cały czas do dyspozycji osoba, która odpowiadała na pytania i opowiadała o potrzebach firmy. Celem warsztatów było dostarczenie wiedzy i umiejętności pozwalających każdemu z Uczestników/czek realizować powierzone zadania w interdyscyplinarnym zespole projektowym.

Prowadzące warsztaty: mgr Kaja Depta-Kleśta (Grafika), mgr Agata Legawiec (Architektura wnętrz)

Efekty pracy można zobaczyć już wkrótce na wystawie w siedzibie home.pl – FEELS LIKE HOME – wernisaż 11 kwietnia o 15.00!

fotorelacja z warsztatów:
[foto: Agata Legawiec]

Kolejne warsztaty na WSW zrealizowane!

Warsztaty DESIGN SKETCHING z programu POWER już za nami! Dziękujemy wszystkim Uczestnikom/czkom za udział i zaangażowanie a Prowadzącej mgr Katarzynie Zwolak za przekazanie pokaźnej dawki wiedzy teoretycznej i praktycznej.

Warsztaty zostały przeprowadzone zgodnie z poniższymi wytycznymi:
– Uczestnikom/Uczestniczkom została przekazana podstawowa wiedza z zakresu podstaw geometrii wykreślnej i perspektywy;
– Uczestnikom/Uczestniczkom została przekazana wiedza z zakresu odręcznych rysunków perspektywistycznych o różnym poziomie złożoności;
– Uczestnik/Uczestniczka uzyskał umiejętności praktyczne z zakresu technik rysunkowych z wykorzystaniem markerów, pasteli, kredek lub innych materiałów plastycznych;
– Uczestnik/Uczestniczka uzyskał umiejętności z zakresu współczesnych technik rysowania 2D.

Już wkrótce kolejne wydarzenia dofinansowane ze środków Funduszy Europejskich w ramach projektu Akademia Sztuki w Szczecinie_INWESTYCJA W TALENTY – zaglądajcie na stronę programu

Warsztaty DESIGN SKETCHING

Już 14 marca startują kolejne warsztaty w ramach projektu „Akademia Sztuki w Szczecinie_INWESTYCJA W TALENTY” realizowanego w zakresie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Warsztaty DESIGN SKETCHING wprowadzają w zagadnienia kształtowania umiejętności realizacji szybkiej wizualizacji za pomocą rysunku odręcznego, uwzględniając współczesne techniki renderowania 2D.
Warsztaty poprowadzi mgr Katarzyna Zwolak.

Lista Uczestników/czek zapełniona, ale jeśli są jeszcze chętni prosimy o kontakt z Koordynatorką WSW – olga.kiedrowicz@akademiasztuki.eu

 

Szkolenie dla pracowników administracji i kadry kierowniczej | „Budowanie trwałych relacji nauki z biznesem”

W dniach 12 – 13 marca 2019 na terenie uczelni (sala konferencyjna CPK) odbędzie się szkolenie dla pracowników administracji i kadry kierowniczej AS pn. „Budowanie trwałych relacji nauki z biznesem”. Nabór na szkolenie zostanie uruchomiony w dniach 27-28 lutego.

Wstępny program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

  1. Nawiązywanie i utrzymywanie relacji z biznesem.
  2. Definiowanie potrzeb uczelni dla potrzeb przyszłych działań, ustalanie priorytetów.
  3. Komunikacja w relacjach biznesowych.
  4. Zapobieganie sytuacjom trudnym.
  5. Sposoby rozwiązywania sytuacji trudnych.
  6. Skuteczna autoprezentacja i przedstawianie projektów.
  7. Negocjacje w biznesie (podstawowe narzędzia i dopasowanie ich do klienta).

Szkolenie poprowadzi trener Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER pan Zygmunt Dolata. Aby planowane szkolenie w pełni odpowiadało na potrzeby pracowników uczelni firma szkoleniowa prosi o wypełnienie „Arkusza badania potrzeb szkoleniowych”. Prosimy o odesłanie wypełnionego arkusza na adres mailowy: anna.wdowiak@akademiasztuki.eu w terminie do 26 lutego 2019 r. 

arkusz badania potrzeb szkoleniowych

Szkolenie dla pracowników Akademii Sztuki w Szczecinie realizowane jest w ramach projektu pn. „Akademia Sztuki w Szczecinie _ INWESTYCJA W TALENTY” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Zawodowy kurs języka angielskiego

Studenci/tki WMiNM oraz WSW!

Rozpoczynamy zapisy na zawodowy kurs języka angielskiego! A to wszystko w ramach projektu „Akademia Sztuki w Szczecinie_INWESTYCJA W TALENTY” realizowanego w zakresie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zawodowy kurs języka angielskiego dedykowany jest Studentom/Studentkom 2 i 3 roku I stopnia oraz 1 i 2 roku II stopnia na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów oraz Wydziale Sztuk Wizualnych.

Język angielski zawodowy to możliwość zdobycia umiejętności pozwalających każdemu z Uczestników/Uczestniczek na sprawne i skuteczne posługiwanie się̨ językiem obcym podczas nawiązywania kontaktów, prezentacji projektów na międzynarodowych konferencjach i prowadzenia współpracy zagranicznej. Kurs języka angielskiego ukierunkowany jest na słownictwo i zwroty potrzebne w pracy zawodowej w przemysłach kreatywnych – uzupełniony o szybkie metody rozwiązywania typowych problemów językowych w trakcie pracy. 

Liczba miejsc: 40 (4 grupy po 10 osób)

Kurs będzie realizowany od marca 2019 do czerwca 2019 roku.

Liczba godzin kursu: 60 godzin w całym cyklu – 4 godziny tygodniowo (1 godzina kursu – 45 minut)

Każdy Student/Studentka biorący udział w powyższym kursie dodatkowo bierze udział również w szkoleniach grupowych i indywidualnych z doradcą zawodowym!

Jesteś zainteresowany/a? Napisz do Wydziałowych Koordynatorów!

Po zebraniu wszystkich zgłoszeń będziemy się kontaktować indywidualnie oraz informować o szczegółach. 

Koordynator WMiNM
Radek Nagay
radek.nagay@akademiasztuki.eu

Koordynatora WSW:
dr Olga Kiedrowicz-Świtalska
olga.kiedrowicz@akademiasztuki.eu

 

Przesyłając zgłoszenie wyrażacie zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Akademię Sztuki w Szczecinie.

Administratorem danych osobowych jest Akademia Sztuki w Szczecinie, pl. Orła Białego 2, 70-562 Szczecin.

Inspektor Ochrony Danych w Akademii Sztuki jest dostępny pod adresem e-mail: iod@akademiasztuki.eu.

Czas przetwarzania danych: do końca realizacji projektu „Akademia Sztuki w Szczecinie_INWESTYCJA W TALENTY” realizowanego w zakresie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Osoba, która udzieliła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie ma prawo ją cofnąć, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.

Niech zabrzmi kolęda | dzieci, studenci i Tytus Wojnowicz

21 stycznia 2019 | poniedziałek | godzina 17.00 | Sala Kameralna | Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie

W Sali Kameralnej Filharmonii dzieci ze szkół muzycznych Szczecina i Przecławia oraz studenci Akademii Sztuki wystąpią obok gościa specjalnego – znanego oboisty, wykładowcy na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, Tytusa Wojnowicza.

Podczas koncertu zostaną wykonane opracowane przez studentów aranżacje kolęd.

Oprócz powszechnie znanych kolęd takich jak Cicha nocy czy Wśród nocnej ciszy, widzowie będą mogli usłyszeć kilka utworów mniej znanych, między innymi – Les anges dans nos campagnesGwiazda na wietrze, Pastuszkowie, bracia mili.

„Niech zabrzmi kolęda” to wydarzenie muzyczne wzruszające międzypokoleniową jednością oraz chwytającymi za serce kompozycjami, które nie pozwolą nam zapomnieć aż do następnej Gwiazdki o cudownym czasie świąt.

Wystąpią:
Flażoleciści z Szkoły Podstawowej w Przecławiu, Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 51 ze Szczecina

Zespół smyczkowy z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. Marka Jasińskiego w Szczecinie

Studenci Wydziału Edukacji Muzycznej Akademii Sztuki w Szczecinie

Gość specjalny: Tytus Wojnowicz

Koncert realizowany jest w ramach projektu „Akademia Sztuki w Szczecinie_INWESTYCJA W TALENTY” realizowanego z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach modułu: „Nauczyciel muzyki jako animator kultury w środowisku”.

Bilety na wydarzeni już nie są dostępne.

Szkolenie interpersonalne – fotorelacja

W dniach 17.12, 19.12.2018 w Centrum Przemysłów Kreatywnych odbyły się kolejne warsztaty (moduł 2) na Wydziale Sztuk Wizualnych – SZKOLENIE INTERPERSONALNE. Warsztaty poprowadziła Maja Kornel – doradca personalny, socjolog, autorka artykułów o tematyce rozwoju osobistego i procesie zmiany osobistej, właścicielka firmy szkoleniowej działającej na rynku zachodniopomorskim od 2009 roku oraz Dyrektor Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego i Kształcenia Praktycznego ENTRENO.

Warsztaty zostały zrealizowane w trybie 12-godzinnym, w grupie 13-osobowej, zapewniając Uczestnikom/czkom uzyskanie wiedzy i umiejętności teoretycznych i praktycznych związanych z podstawami komunikacji interpersonalnej.

foto: Aleksandra Jędrzejewska

Warsztaty zostały przeprowadzone zgodnie z poniższymi wytycznymi:

– Uczestnikom/Uczestniczkom została przekazana wiedza z zakresu rozumienia relacji z grupą, umiejętnościami bycia członkiem zespołu lub jego liderem;
– Uczestnikom/Uczestniczkom została przekazana wiedza z zakresu zachowania w trudnych i konfliktowych sytuacjach z ludźmi;
– Uczestnik/Uczestniczka uzyskał wiedzę z zakresu budowania dobrych relacji i porozumienia z innymi;
– Uczestnik/Uczestniczka uzyskał umiejętności z zakresu rozwijania kompetencji interpersonalnych;
– Uczestnik/Uczestniczka uzyskał umiejętności z zakresu rozwijania inteligencji emocjonalnej.

Warsztaty introligatorskie

Wydział Malarstwa i Nowych Mediów zaprasza na warsztaty introligatorskie w ramach projektu Akademia Sztuki_INWESTYCJA W TALENTY. Warsztaty te mają na celu rozwój  kompetencji zawodowych studentów i studentek wydziału.

Termin warsztatów:

14 – 15 grudnia 2018 (piątek-sobota)

godz. 10.00 – 16.00

GoWork | IV piętro | Centrum Przemysłów Kreatywnych

 

Prowadzenie: Agata Kosmacz

ilość godzin: 12h

 

Wydział Malarstwa i Nowych Mediów zapewnia wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia warsztatów.

 

Kolejne warsztaty dla muzyków – rekrutacja!

Trwa rekrutacja na warsztaty:

– 14 grudnia 9.00 rano – osiem godzin gry na ukulele – SALA KAMERALNA

– 12 stycznia 9.00 rano – osiem godzin z Jackiem Tarczyńskim i jego solfonkami – sala 06 POD GLOBUSEM

–  9, 16 i 23 stycznia (to są środy) w g. 14.30 – 17.30, LOGOPEDIA DLA NAUCZYCIELI ŚPIEWU, Sala 104, al. Niepodległości 40

Deklaracje pisemne prosimy składać osobiście w sekretariacie Dziekanów WEM, pok. 9 w Pałacu Ziemstwa Pomorskiego, al. Niepodległości 40.

Szczegóły u koordynatora WEM – dr hab. Alicji Deleckiej-Bury.