Spotkanie z doradcą zawodowym

Kolejne spotkanie grupowe z doradcą zawodowym odbędzie się 7.08 o godzinie 9 w sali gowork w budynku CPK (4. Piętro). Spotkanie jest obowiązkowe dla wszystkich uczestników szkoleń w ramach programu Power, którzy nie uczestniczyli w poprzednich spotkaniach z doradcą.

Staże POWER II edycja – 2 nabór

II EDYCJA PROGRAMU STAŻOWEGO – KIERUNEK GRAFIKA I ARCHITEKTURA WNĘTRZ! CZAS START! 2 NABÓR!

Drodzy Studenci/Studentki 2 roku I stopnia oraz 1 roku II stopnia na kierunku Grafika (specjalność grafika artystyczna i grafika projektowa) oraz Architektura Wnętrz zapraszamy do udziału w 2-miesięcznych (8-tygodniowych) stażach dofinansowanych ze środków Funduszy Europejskich w ramach projektu Akademia Sztuki w Szczecinie_INWESTYCJA W TALENTY. Zostało już tylko kilka wolnych miejsc!

Celem staży jest umożliwienie Studentom/Studentkom wzbogacenia umiejętności praktycznych i zdobycia doświadczenia zawodowego.

Jeśli jesteś zdecydowany/a wypełnij zał.1_Karta zgłoszenia_2019 i wyślij do:
Sekretariat WSW:
Agnieszka Jankowska – agnieszka.jankowska@akademiasztuki.eu
Biuro Karier AS:
Ilona Gałka – ilona.galka@akademiasztuki.eu
lub złóż osobiście w gabinecie 106, I pietro, Pałac pod Globusem.

W razie pytań prosimy o kontakt z Koordynatorem:
dr Olga Kiedrowicz-Świtalska
tel. 508 181 390 / olga. kiedrowicz@akademiasztuki.eu

czas do 12 sierpnia!

Staże POWER II edycja – I nabór zakończony!

Już wkrótce na Wydziale Sztuk Wizualnych rozpocznie się II edycja 2-miesięcznych (8-tygodniowych) staży dofinansowanych ze środków Funduszy Europejskich w ramach projektu Akademia Sztuki w Szczecinie_INWESTYCJA W TALENTY. W tym roku staże będą realizowane na kierunku Grafika (specjalność grafika artystyczna i grafika projektowa) – po raz drugi oraz na kierunku Architektura Wnętrz – po raz pierwszy.

W I naborze łącznie wpłynęło: 9 zgłoszeń na kierunku Grafika (7 – na studiach I stopnia, 2 na studiach II stopnia) oraz 14 zgłoszeń na kierunku Architektura wnętrz (6 – na studiach I stopnia, 8 na studiach II stopnia), co daje łączną sumę 23 zgłoszeń. Wszystkie zgłoszenia spełniły wymogi formalne i uzyskały pozytywną opinię komisji rekrutacyjnej, a więc wkrótce będą realizowane!

Ze wszystkimi Stażystami/kami skontaktujemy się drogą e-mailową i poinformujemy o dalszych formalnościach. Serdecznie gratulujemy!

Zwolniły się 2 miejsca na kursy językowe dla pracowników administracji

Zwolniły się 2 miejsca na kursy językowe dla pracowników administracji, które realizowane będą w ramach projektu „Akademia Sztuki w Szczecinie_INWESTYCJA W TALENTY”:

  1. Kurs przygotowujący do Egzaminu Cambridge English: First (FCE),
  2. Kurs języka angielskiego, poziom B1.

Zajęcia realizowane będą przez szkołę językową na terenie Szczecina.

Zainteresowane osoby zapraszamy do przesłania zgłoszenia na adres: anna.wdowiak@akademiasztuki.eu i wskazanie niezbędnych informacji:

Poziom kursu: (proszę wybrać z powyżej wskazanych)

Termin rozpoczęcia: (najlepiej od października 2019)

Zajęcia przed południem / Zajęcia po południu: (proszę wskazać)

Prosimy o przesłanie zgłoszenia do 20 maja br. W przypadku większej liczby zgłoszeń decyduje kolejność.

 

Maraton projektowy we współpracy z home.pl – fotorelacja z warsztatów

Maratony projektowe to 24 godzinne warsztaty interdyscyplinarne, które pozwoliły doświadczyć Studentom/kom pracy w zespole i wykazać się każdemu z nich indywidualnymi predyspozycjami (ilustracja, malarstwo, grafika projektowa, design sketching, modelowanie 3d, wizualizacje). Uczestnicy/czki maratonów projektowych zdobyli wiedzę z zakresu pracy i podziału ról w grupie, każdy w określonym czasie miał do wykonania jedno zadanie. Zakres prac projektowych umożliwił Uczestnikom/czkom zdobycie wiedzy na temat wykonywania inwentaryzacji, tworzenia i przedstawiania koncepcji projektowej za pomocą moodboardu, rozmów z inwestorem, przygotowania projektu zgodnie z jego wymaganiami i obrony podczas finalnej prezentacji.

Studenci/tki podczas maratonu poznali kulturę organizacyjną home.pl, zapoznali się z potrzebami pracowników. Zadaniem było zaprojektowanie przestrzeni wspólnej dla pracowników tak, aby wspierała wartości firmowe, komunikację, budowanie relacji oraz była miejscem spotkań i relaksu. Podczas maratonu Studenci/tki spotkali się z pracownikami firmy home.pl, mogli dowiedzieć się w jakim celu służy przestrzeń wspólna, dodatkowo w trakcie maratonu była przez cały czas do dyspozycji osoba, która odpowiadała na pytania i opowiadała o potrzebach firmy. Celem warsztatów było dostarczenie wiedzy i umiejętności pozwalających każdemu z Uczestników/czek realizować powierzone zadania w interdyscyplinarnym zespole projektowym.

Prowadzące warsztaty: mgr Kaja Depta-Kleśta (Grafika), mgr Agata Legawiec (Architektura wnętrz)

Efekty pracy można zobaczyć już wkrótce na wystawie w siedzibie home.pl – FEELS LIKE HOME – wernisaż 11 kwietnia o 15.00!

fotorelacja z warsztatów:
[foto: Agata Legawiec]

Kolejne warsztaty na WSW zrealizowane!

Warsztaty DESIGN SKETCHING z programu POWER już za nami! Dziękujemy wszystkim Uczestnikom/czkom za udział i zaangażowanie a Prowadzącej mgr Katarzynie Zwolak za przekazanie pokaźnej dawki wiedzy teoretycznej i praktycznej.

Warsztaty zostały przeprowadzone zgodnie z poniższymi wytycznymi:
– Uczestnikom/Uczestniczkom została przekazana podstawowa wiedza z zakresu podstaw geometrii wykreślnej i perspektywy;
– Uczestnikom/Uczestniczkom została przekazana wiedza z zakresu odręcznych rysunków perspektywistycznych o różnym poziomie złożoności;
– Uczestnik/Uczestniczka uzyskał umiejętności praktyczne z zakresu technik rysunkowych z wykorzystaniem markerów, pasteli, kredek lub innych materiałów plastycznych;
– Uczestnik/Uczestniczka uzyskał umiejętności z zakresu współczesnych technik rysowania 2D.

Już wkrótce kolejne wydarzenia dofinansowane ze środków Funduszy Europejskich w ramach projektu Akademia Sztuki w Szczecinie_INWESTYCJA W TALENTY – zaglądajcie na stronę programu

Warsztaty DESIGN SKETCHING

Już 14 marca startują kolejne warsztaty w ramach projektu „Akademia Sztuki w Szczecinie_INWESTYCJA W TALENTY” realizowanego w zakresie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Warsztaty DESIGN SKETCHING wprowadzają w zagadnienia kształtowania umiejętności realizacji szybkiej wizualizacji za pomocą rysunku odręcznego, uwzględniając współczesne techniki renderowania 2D.
Warsztaty poprowadzi mgr Katarzyna Zwolak.

Lista Uczestników/czek zapełniona, ale jeśli są jeszcze chętni prosimy o kontakt z Koordynatorką WSW – olga.kiedrowicz@akademiasztuki.eu

 

Szkolenie dla pracowników administracji i kadry kierowniczej | „Budowanie trwałych relacji nauki z biznesem”

W dniach 12 – 13 marca 2019 na terenie uczelni (sala konferencyjna CPK) odbędzie się szkolenie dla pracowników administracji i kadry kierowniczej AS pn. „Budowanie trwałych relacji nauki z biznesem”. Nabór na szkolenie zostanie uruchomiony w dniach 27-28 lutego.

Wstępny program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

  1. Nawiązywanie i utrzymywanie relacji z biznesem.
  2. Definiowanie potrzeb uczelni dla potrzeb przyszłych działań, ustalanie priorytetów.
  3. Komunikacja w relacjach biznesowych.
  4. Zapobieganie sytuacjom trudnym.
  5. Sposoby rozwiązywania sytuacji trudnych.
  6. Skuteczna autoprezentacja i przedstawianie projektów.
  7. Negocjacje w biznesie (podstawowe narzędzia i dopasowanie ich do klienta).

Szkolenie poprowadzi trener Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER pan Zygmunt Dolata. Aby planowane szkolenie w pełni odpowiadało na potrzeby pracowników uczelni firma szkoleniowa prosi o wypełnienie „Arkusza badania potrzeb szkoleniowych”. Prosimy o odesłanie wypełnionego arkusza na adres mailowy: anna.wdowiak@akademiasztuki.eu w terminie do 26 lutego 2019 r. 

arkusz badania potrzeb szkoleniowych

Szkolenie dla pracowników Akademii Sztuki w Szczecinie realizowane jest w ramach projektu pn. „Akademia Sztuki w Szczecinie _ INWESTYCJA W TALENTY” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Zawodowy kurs języka angielskiego

Studenci/tki WMiNM oraz WSW!

Rozpoczynamy zapisy na zawodowy kurs języka angielskiego! A to wszystko w ramach projektu „Akademia Sztuki w Szczecinie_INWESTYCJA W TALENTY” realizowanego w zakresie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zawodowy kurs języka angielskiego dedykowany jest Studentom/Studentkom 2 i 3 roku I stopnia oraz 1 i 2 roku II stopnia na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów oraz Wydziale Sztuk Wizualnych.

Język angielski zawodowy to możliwość zdobycia umiejętności pozwalających każdemu z Uczestników/Uczestniczek na sprawne i skuteczne posługiwanie się̨ językiem obcym podczas nawiązywania kontaktów, prezentacji projektów na międzynarodowych konferencjach i prowadzenia współpracy zagranicznej. Kurs języka angielskiego ukierunkowany jest na słownictwo i zwroty potrzebne w pracy zawodowej w przemysłach kreatywnych – uzupełniony o szybkie metody rozwiązywania typowych problemów językowych w trakcie pracy. 

Liczba miejsc: 40 (4 grupy po 10 osób)

Kurs będzie realizowany od marca 2019 do czerwca 2019 roku.

Liczba godzin kursu: 60 godzin w całym cyklu – 4 godziny tygodniowo (1 godzina kursu – 45 minut)

Każdy Student/Studentka biorący udział w powyższym kursie dodatkowo bierze udział również w szkoleniach grupowych i indywidualnych z doradcą zawodowym!

Jesteś zainteresowany/a? Napisz do Wydziałowych Koordynatorów!

Po zebraniu wszystkich zgłoszeń będziemy się kontaktować indywidualnie oraz informować o szczegółach. 

Koordynator WMiNM
Radek Nagay
radek.nagay@akademiasztuki.eu

Koordynatora WSW:
dr Olga Kiedrowicz-Świtalska
olga.kiedrowicz@akademiasztuki.eu

 

Przesyłając zgłoszenie wyrażacie zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Akademię Sztuki w Szczecinie.

Administratorem danych osobowych jest Akademia Sztuki w Szczecinie, pl. Orła Białego 2, 70-562 Szczecin.

Inspektor Ochrony Danych w Akademii Sztuki jest dostępny pod adresem e-mail: iod@akademiasztuki.eu.

Czas przetwarzania danych: do końca realizacji projektu „Akademia Sztuki w Szczecinie_INWESTYCJA W TALENTY” realizowanego w zakresie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Osoba, która udzieliła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie ma prawo ją cofnąć, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.